Privātumu politika | AutoRiga

Please update your browser!

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

AutoRiga

Uzticams lietotu automašīnu tirgotājs

Privātumu politika

Šajā sadaļā Jūs atradīsiet informāciju par personas datu apstrādi interneta vietnē www.autoriga.eu un SIA “Lotosa zieds 99” īstenotās personas datu apstrādes principiem un noteikumiem.

SIA “Lotosa zieds 99”, reģistrācijas numurs: 40103875744, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 21, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, Latvija, tālrunis: [+371 25223344], elektroniskā pasta adrese: [lizi[email protected]], kā personas datu apstrādes pārzinis (turpmāk – Pārzinis), informē šīs interneta vietnes lietotājus par interneta vietnē veiktajām personas datu apstrādēm:

1. Piemērojamie normatīvie akti
1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), (turpmāk – Regula 2016/679);
1.2. Fizisko personu datu apstrādes likums, OP numurs: 2018/132.1, pieņemts: 21.06.2018; stājas spēkā: 05.07.2018; publicēts: “Latvijas Vēstnesis”, 132 (6218), 04.07.2018;
1.3. citi piemērojamie normatīvie akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā.

2. Personas dati
Fizisko personu identificējošā informācija, piemēram: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darba gaitas, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ikmēneša ienākumi, ikmēneša kredītsaistības vai cita fizisku personu tieši vai netieši identificējoša informācija.

3. Personas datu apstrāde, nodošana un datu aizsardzības īstenošana:
3.1. Jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, ievērojot “integritātes un konfidencialitātes” principu atbilstoši Regulas 2016/679 5. pantam.
3.2. Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, Pārzinis var Jums nosūtīt informāciju par produktiem, pakalpojumiem, speciālajiem piedāvājumiem, akcijām un citu informāciju, kas Jūs, kā patērētāju, varētu interesēt.
3.3. Pārzinis apkopo personas datus par Jums no dažādiem avotiem, piemēram, kas saņemti tieši no Jums, Jums apmeklējot mūsu mājaslapu www.autoriga.eu un citiem avotiem.
3.4. Pārzinis nodrošina, ka tas pastāvīgi pārskata un uzlabo personas datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus, pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.5. Pārzinis var nodot Jūsu personas datus citām sabiedrībām, kas veic interneta vietnes www.autoriga.eu administrēšanu.
3.6. Atsevišķos gadījumos, Pārzinis var atklāt Jūsu personas datus ar Pārzini saistītajām sabiedrībām.

4. Datu uzglabāšanas laiks
4.1. Pārzinis izmanto Jūsu personas datus atbilstoši datu apstrādes mērķim tam nepieciešamo laiku. Pārzinis pēc labākajām iespējām cenšas nodrošināt, lai personas dati regulāri tiek aktualizēti un atjaunoti, un nevajadzīgie dati tiek dzēsti vai tiek samazināts to apjoms.
4.2. Personas dati, kas tiek izmantoti jaunāko ziņu sūtīšanai (piemēram, informējot par precēm, pakalpojumiem, speciālajiem piedāvājumiem, akcijām, utt.) tiek glabāti un apstrādāti šim nolūkam, līdz datu subjekts atsauc savu piekrišanu jaunāko ziņu saņemšanai.
4.3. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien normatīvie akti, noteiktos gadījumos, neuzliek par pienākumu tos glabāt ilgāku laika posmu.

5. Sīkdatnes
5.1. Tāpat kā vairumā citu interneta vietņu, arī šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir informācijas vienības, ko interneta mājaslapa nosūta interneta pārlūkprogrammai. Sīkdatnes ļauj apmeklētājiem pārvietoties interneta mājaslapā un (attiecīgos gadījumos) ļauj interneta mājaslapas uzturētājam pielāgot tā izveidoto saturu mājaslapas apmeklētāju vajadzībām un uzlabot lietotāju veikto darbību rezultātu. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, varētu būt, ka mēs nevaram nodrošināt pareizu interneta vietnes darbību un apmeklētāju veikto darbību atbilstību mūsu iecerei. Mūsu interneta vietnē izmantotās sīkdatnes nevāc personiska rakstura informāciju par lietotāju, tās nevar izmantot datorlietotāja identificēšanai.
5.2. Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē tikai tad, ja Jūs tam piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas interneta vietnes tehniskajai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ka, ja datu subjekts nepiekrīt sīkdatņu izmantošanai, interneta vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.
5.3. Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datu subjekta ierīcē (datorā vai mobilā iekārtā), un datu subjekts var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā datu subjektam ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad datu subjekts apmeklē interneta vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.
5.4. Šajā interneta vietnē izmantotās sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
5.4.1. mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu savas interneta vietnes veiktspēju;
5.4.2. mēs izmantojam sīkdatnes interneta mājaslapas datu plūsmas uzraudzīšanai un vadībai;
5.4.3. mēs izmantojam sīkdatnes, lai noskaidrotu, mūsu interneta mājaslapā piedāvāto reklāmas kampaņu efektivitāti. Tas mums palīdz uzlabot mājaslapas dizainu un uzbūvi, piedāvājumu un stimulu klāstu.
5.4.4. Interneta vietnē tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:
5.4.5. sesijas sīkdatnes, kas tiek iestatītas uz interneta vietnes pārlūkošanas sesijas laiku līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma;
5.4.6. pastāvīgās sīkdatnes, kas tiek saglabātas un iestatītas lietotāja datorā uz noteiktu laiku un tiek izmantotas atkārtoti apmeklējot interneta vietni.
5.4.7. Šajā interneta vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Sīkdatņu nosaukums

Google Analytics

Google +

Apraksts

Google Analytics ir tīmekļa analītikas rīks, ko izmanto, lai noteiktu patērētāju aktivitāti. Šos datus izmanto, lai mērītu interneta vietnes apmeklējumu skaitu un uzlabotu pakalpojumus, ko mēs piedāvājam saviem klientiem.

Google + sīkfaili tiek izmantoti, lai interneta vietnes apmeklētājs varētu dalīties ar

Glabāšanas laikaposms

Glabāšanas laikposms ir periods, kurā apkopotie dati tiek glabāti apstrādes nolūkiem. Dati ir jāizdzēš, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami norādītajiem apstrādes mērķiem.

Dati tiks izdzēsti pēc 5 gadiem.

Sīkfails tiek iestatīts uz interneta vietnes pārlūkošanas sesijas laiku.

6. Personas datu izmantošana
6.1. Jūs piekrītat, ka Pārziņa ievāktie Jūsu personas dati, tiks reģistrēti elektroniski un var tikt izmantoti šādiem mērķiem:
6.1.1. lai pārbaudītu Jūsu identitāti un izvērtētu maksātspēju, izmantojot personas datus, kurus esat mums iesniedzis pieteikuma apstrādei;
6.1.2. kreditēšanas pakalpojumu informācijas sniegšanai;
6.1.3. Jūsu pieteikuma nosūtīšanai sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus;
6.1.4. lai sazinātos ar Jums;
6.1.5. lai nosūtīt Jums informāciju par precēm, pakalpojumiem, speciālajiem piedāvājumiem, akcijām un citu informāciju, kas Jūs, kā patērētāju, varētu interesēt.
6.1.6. komercdarbības analīzes, statistikas mērījumu, tirgus izpētes veikšanai un interneta vietnes darbības, sniegto pakalpojumu un preču kvalitātes novērtēšanai, lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un nodrošinātu un piedāvātu Jums jaunus pakalpojumus;
6.1.7. pienākumu izpildei, kas izriet no normatīvo aktu prasībām;
6.1.8. tiešā marketinga paziņojumu nosūtīšanai Jums ar elektroniskā pasta, mobilo pakalpojumu vai interneta vietnes starpniecību.
6.2. Jebkurš pieteikums kuru Jūs aizpildiet interneta vietnē, ļauj izmantot šo informāciju, lai mēs spētu Jums nodrošināt atbilstošas preces un pilnīga pakalpojuma sniegšanu.
6.3. Pārzinis var izmantot Jūsu sniegtos personas datus vai ļaut ar Pārzini saistītajām personām izmantot informāciju, lai sniegtu Jums informāciju par produktiem vai pakalpojumiem, kas Jūs, kā patērētāju, varētu interesēt.

7. Personas datu saņēmēji
7.1. Jūsu personas dati tiek nosūtīt Pārziņa sadarbības partneriem, kas norādīti zemāk un kuru privātuma politikās ir norādītas viņu leģitīmās intereses un mērķi Jūsu personas datu apstrādei:

Sadarbības partneris

Mogo AS (Reģ. Nr. 50103541751)
Inbank Latvia SIA (Reģ. Nr. 40103821436)
Aizdevums.lv SIA (Reģ. Nr. 40003468776)
SIA InCREDIT GROUP (Reģ. Nr. 40103307404)
SIA Current auto (Reģ. Nr. 40203228793)
AS Primero Finance (Reģ. Nr. 40203148375)
AS MC Finance (Reģ. Nr. 40103326532)

7.2. Sadarbības partneri var saņemt Jūsu personas datus, lai veiktu Jūsu identifikāciju, maksātspējas novērtēšanu un kredīta vai līzinga piedāvājuma sagatavošanu balstoties uz Jūsu pieteikumu Pārziņa interneta vietnē.
7.3. Aizpildot pieteikumu interneta vietnē, Jūs piekrītat pieteikumā norādīto personas datu nodošanai apstrādei (ieskaitot datu vākšanu un uzglabāšanu) normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka pieteikumā norādītos personas datus Pārzinis izmanto, lai saņemtu un nodotu informāciju datu apstrādei (ieskaitot to vākšanu un uzglabāšanu) Pārziņa sadarbības partneriem, trešajām personām, citiem datu pārziņiem, privātām un publiskām datu bāzēm, uzskaites sistēmām, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un to uzturētajām datu bāzēm, lai pārbaudītu personas identitāti un spēju atmaksāt aizdevumu.

8. Komerciālie paziņojumi
Apmeklējot šo interneta vietni, piekrītot datu apstrādei un sniedzot savus personas datus un kontaktinformāciju, Jūs piekrītiet Pārziņa komerciālo paziņojumu saņemšanai Jūsu norādītajos komunikācijas avotos. Ja Jūs vēlāties atteikties no komerciālo paziņojumu turpmākas saņemšanas, Jūs jebkurā laikā varat to izdarīt, rakstiski sazinoties ar Pārzini.

9. Privātuma atruna
Privātuma atruna nosaka Pārziņa īstenoto privātuma politiku saistībā ar šo interneta vietni. Pārzinis nav atbildīgs par citu interneta vietņu saturu vai privātuma politiku, ja tās izdara atsauci uz šo interneta vietni.

Pārzinis pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā interneta vietnē bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat Pārzinim, tik apstrādāta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

10. Paziņojums

Informācija par pārzini:
SIA “Lotosa zieds 99”
Reģistrācijas Nr. 40103875744
Juridiskā adrese: Zvejnieku iela 21, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052, Latvija,
Kontaktinformācija datu apstrādes un aizsardzības jautājumos:
E-pasts: [[email protected]];
Tālrunis: [25223344];
Interneta vietne: www.autoriga.eu.

Personas datu apstrādes nolūks:
Datu subjektu personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildi vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līgums noslēgšanas, kā arī komerciālo paziņojumu (mārketinga un reklāmas) veikšanas nolūkiem, ja datu subjekts ir devis Pārzinim piekrišanu savu personas datu apstrādei šiem konkrētajiem nolūkiem.

Atlaide - 1000EUR
Atlaide - 500EUR
Atlaide - 300EUR
Atlaide - 100 EUR
OCTA 12 Mēn.
OCTA 6 Mēn.
Slepenā dāvana
Atlaide - 400EUR
Pilna bāka
CSDD izdevumi
Atlaide - 100 EUR
KASKO 6 Mēn.
Saņem savu dāvanu iegādājoties auto pie mums!

Ievadiet e-pastu un telefona numuru un grieziet ratu!